กรมการปกครอง !! เปิดปฏิบัติการปราบปรามค้ามนุษย์ ทลายบาร์ แฝงค้ากามเด็ก กลางป่าตอง จ.ภูเก็ต พบเด็กสาวถูกนำมาค้ากามในร้าน ถึง 6 คน

กรมการปกครอง !! เปิดปฏิบัติการปราบปรามค้ามนุษย์ ทลายบาร์ แฝงค้ากามเด็ก กลางป่าตอง จ.ภูเก็ต พบเด็กสาวถูกนำมาค้ากามในร้าน ถึง 6 คน !!

15 มี.ค. 66 ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ ทลายบาร์ กลางป่าตอง จ.ภูเก็ต แอบแฝง การขายบริการทางเพศเด็ก อายุต่ำสุดเพียง 15 ปี เท่านั้น !!
เข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ !!

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เข้าดำเนินการตรวจสอบ ร้าน Velvet ตั้งอยู่บริเวณ Bangla Walking Street หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจาก มูลนิธิ Operation Underground Railroad (O.U.R) (ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์) ว่า บาร์แห่งนี้เปิดเป็นบาร์สำหรับนักท่องเที่ยว แต่มีการแอบแฝง นำเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี มาขายตัวให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ได้ส่งสายลับ ลงพื้นที่เข้าทำการสืบสวน ร้านดังกล่าว พบว่ามีการแอบแฝงการขายบริการทางเพศเด็ก จริง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์

วันพุธที่ 15 มี.ค. 2566
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง จึงได้วางแผนประชุมร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิ Operation Underground Railroad (O.U.R) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ และช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยเริ่มจากการส่งสายลับเข้าไปเพื่อพิสูจน์ความผิด

เวลา 20.00 น. สายลับได้พบว่าร้านดังกล่าวมีการกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์จริง จึงได้แจ้งให้ชุดจับกุมทราบ เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ โดยได้แบ่งกำลังเป็น 2 ชุด

ชุดแรก เข้าดำเนินการตรวจสอบ ร้าน Velvet ซอย Sea Dragon ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พบ น.ส. ทักษกร ศุภอัครโภคิณ หรือ น้ำ แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้าน และพบ น.ส.วัชราภรณ์ ทองมาก หรือ ยูกิ เป็นนายหน้าจัดหาเด็กมาขายบริการทางเพศ จากการตรวจสอบพบว่า นอกจากมีการแฝงขายบริการทางเพศเด็ก แล้วร้าน Velvet ยังเปิดสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกด้วย จึงได้ทำการจับกุมตัว ทั้ง 2 คน ไปดำเนินคดี ตั้งข้อหาหนัก ความผิดฐานค้ามนุษย์ (แสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบจากเด็ก) และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ชุดที่สอง เจ้าหน้าที่ ได้เข้าทำการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ภายในโรงแรมบริเวณใกล้เคียง สามารถช่วยเหลือเหยื่อได้จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งพบว่า คนที่มีอายุน้อยที่สุด อายุ เพียง 15 ปี เท่านั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้พาตัวไปเข้าสู่กระบวนการกลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ National Referral Machanism (NRM) สัมภาษณ์เพื่อคัดกรอง และคัดแยก โดยสหวิชาชีพ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต และเตรียมนำตัวส่งเข้าบ้านพักเด็กฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามุษย์ ต่อไป

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เผยว่า ปัญหาการค้ามุษย์ เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ซึ่งอาจกระทบถึงเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์ ของไทย รวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จึงถือเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันช่วยแก้ไข กรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน เร่งดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ยกระดับการจัดลำดับสถานการณ์การแก้ไขการค้ามนุษย์ของประเทศไทย จาก Tier 2 watchlist เป็น Tier 1 ให้ได้ต่อไป

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายใดๆ สามารถแจ้งผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ แจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ damrongdhama.dopa.go.th/ หรือ แอปพลิเคชั่น “Dopa Help” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


#ค้ากามเด็ก
#ค้ามนุษย์
#ป่าตอง
#กรมการปกครอง
#ชุดปฏิบัติการกรมการปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: