ผาเมือง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ผาเมือง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล

ห้วงบ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2566 ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ทหาร แบบ เบลล์ 212 สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทารก อายุ 1 เดือน มีอาการท้องแข็ง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หลองหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยปัจจุบันผู้ป่วยมีอาการปลอดภัย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: