ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ เน้นย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ

ห้วงสายวันที่ 14 มีนาคม 2566 พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32, ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3219 และชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนที่ 319 กองกำลังผาเมือง ในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระยะยาว พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ณ ด่านตรวจ บ้านห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: