ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน
.
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้อัญเชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200 เล่ม มอบแก่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายวัดภายในจังหวัดเพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

.
1. จังหวัดบึงกาฬ ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  1. จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 92 ราย ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 36,800 ซีซี และมีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย

  1. จังหวัดเลย ที่บ้านช่องฝาง ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วย นางสุภาวดี โชตินพรัตน์ คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยส้มใต้ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอภูกระดึง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเคียนซา นางสาวมณีรัตน์ อรุณพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเคียนซา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอเคียนซา จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน และเพื่อจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในโรงพยาบาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 38,150 ซีซี

  1. จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย นางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางอัญชลีพร ผ่องบุรุษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลละหานทราย พร้อมมอบชุดอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  2. จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

  1. จังหวัดอุบลราชธานี ที่บริษัท เอสซีจี กิจเจริญโฮม อุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 22 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน 5 ราย

  2. จังหวัดสมุทรปราการ ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาและทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาสนสถานและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน


กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: