วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร(15 มี.ค. 66) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) ประชุมหารือแนวทางการถ่ายโอนถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึงแนวทางการถ่ายโอนถนนที่กรุงเทพมหานครมีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนทางหลวงชนบท พร้อมทั้งวิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร จำนวน 2 สาย คือ 1.ถนนราชพฤกษ์ (แยกตากสิน กม.0+000 – สุดเขตกรุงเทพมหานคร กม.13+800) 2.ถนนกัลปพฤกษ์ (ถนนกาญจนาภิเษก กม.0+000 – แยกต่างระดับสวนเลียบ กม.7+700) ในการนี้ได้หารือถึงทิศทางในการพัฒนาโครงข่ายทางในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักบำรุงทาง กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิศวกรใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 2ๅ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: