ร้อยเอ็ด!!!!!!! ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลชื่อ นำพาว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยเพื่อแถลงนโยบายพรรคและเปิดตัวผู้สมัคร สส.

ร้อยเอ็ด!!!!!!!
ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลชื่อ นำพาว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยเพื่อแถลงนโยบายพรรคและเปิดตัวผู้สมัคร สส.
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 ถึง 12.00น. ณ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอโพธิ์ชัย ดร.เอกภาพ- ดร.รัชนีพลซื่อ ได้นำพานายเอกรัฐ พลชื่อ(นาว)ว่าที่ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชารัฐ มาเปิดตัวและแถลงนโยบายของพรรค มีดังต่อไปนี้
-บัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มคน/เพิ่มเงิน 700 บาทต่อคน/เดือน
-เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
60 ปี=3,000บาทต่อเดือน
70 ปี=4,000บาทต่อเดือน
80 ปีขึ้นไป=5,000บาท
3.เพิ่มค่าตอบแทน อสม.3,000บาทต่อเรือน
4.ช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่
5. เปลี่ยนที่ดิน สค.1 และที่ดินสปก.4-01เป็นโฉนดที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินตกค้างที่ดินหังไร่ปลายนา
6.เจาะบ่อบาดาลในไร่นาติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
7.ยกเลิกนี่ กยศ เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี พร้อมกับเปิดตัวหาเสียงผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ดเขต 2 พรรคพลังประชารัฐคือนายเอกรัฐ พลซื่อ เพื่อลงสมัครรับการเลือกตั้ง สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยแถลงนโยบายของพรค 6000-7000คน

!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: