ร้อยเอ็ด-อบรมกฏหมายใกล้สงฆ์

ร้อยเอ็ด-อบรมกฏหมายใกล้สงฆ์
เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๖มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดบ้านอ้น(หลังโรบินสันร้อยเอ็ด) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิสังคมธรรมาภิวัฒน์มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมวีรบุรุษไทยอาสา และบริษัท เอส เอ็ม แอดไวโซรี่ จำกัด ได้จัด “โครงการอบรมกฏหมายใกล้สงฆ์” โดยมีพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบลทั้ง ๒๐ อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆารวาส
ภาคเช้า จัดเวทีเสวนาพิเศษ โดยมี นายนายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และประธานมูลนิธิสังคมธรรมาภิวัฒน์ ปาฐกถาพิเศษ “การปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์ทางกฎหมาย”ดร.เตรียมชัย อุทัยวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บรรยายพิเศษเรื่อง “ความจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องเรียนรู้กฎหมายของบ้านเมือง”
ภาคบ่าย เป็นการอภิปราย “กรณีศึกษาเมื่อพระสงฆ์ถูกดำเนินคดี คณะสงฆ์ควรปฏิบัติการอย่างไร” โดย พลตรี ดร. ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ประธานมูลนิธิศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /นายกสมาคมวีรบุรุษไทยอาสา, พันตำรวจโท ณฐภัทร คูหาทอง อดีตเลขานุการคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายสุธี สิทธิชัย ทนายความ ดร.เตรียมชัย อุทัยวัฒน์ คุณชัยวัฒน์ เวสวัฒนะ สื่อมวลชนอาวุโส
โอกาสนี้ พระครูมหาธรรมมุนี(พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าคณะอำโพนทราย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม(พระอารามหลวง) เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ได้กล่าวว่า โครงการอบรมกฏหมายใกล้สงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ เป็นเรื่องที่ดีพระสงฆ์ได้รับความรู้ในเรื่องการในเรื่องการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาทางกฎหมาย โดยมีความจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องเรียนกฏหมายบ้านเมืองในยุคปัจจุบัน ให้มีทักษะการเรียนรู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก

!!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link