ไม่เข็ดหลาบ! บุกจับร้านเหล้า กา-ริน กลางเมืองอุบล ทำผิด กม.ซ้ำซาก พบนักเที่ยวอื้อ ชงปิดถาวร

ไม่เข็ดหลาบ! บุกจับร้านเหล้า กา-ริน กลางเมืองอุบล ทำผิด กม.ซ้ำซาก พบนักเที่ยวอื้อ ชงปิดถาวร

เมื่อคืนที่ผ่านมา 16 มีนาคม 2566 เวลา 23.15 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายชัยวัฒน์ วงศางาม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี ได้บูรณาการกำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สารวัตรทหาร มทบ.22 กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกจับร้านเหล้าลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 หลังจังหวัดอุบลราชธานีได้รับร้องเรียนสุดทนจากชาวบ้านพื้นที่ ร้านนี้ถึงแม้จะถูกสรรพสามิตเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราแล้วด้วยเหตุตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา แต่ว่ายังคงลักลอบเปิดเป็นร้านเหล้าส่งเสียงดังทุกคืนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

หลังได้รับร้องเรียน จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งพนักงานฝ่ายปกครองเข้าไปทำการสืบสวน พบว่าร้านกา – ริน ตั้งอยู่ถนนชยางกูร ใจกลางเมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ถึงแม้ว่าร้านนี้จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมีให้มีการเปิดขายสุราในสถานที่ดังกล่าวอีกแล้วก็ตาม แต่ร้านกา-ริน ยังคงลักลอบเปิดร้านเหล้าเป็นปกติ มีการแสดงดนตรีเพื่อการบันเทิงส่งเสียงดังทุกคืน โดยมีนักเที่ยวอัดแน่นเต็มพื้นที่ร้านทุกวัน เมื่อสายลับรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนแล้ว จึงส่งสัญญาณให้ชุดจับกุมเข้าดำเนินการทันที

ทันทีที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไปถึงและเข้าตรวจสอบร้าน พบเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดโล่ง มีเวทียกพื้นสูง มีนักเที่ยวเข้าใช้บริการกว่า 300 คน ทุกโต๊ะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกเปิดขวดแล้วพร้อมแก้วและถังน้ำแข็งตั้งอยู่บนโต๊ะของผู้มาใช้บริการ ขณะที่นักเที่ยวกำลังดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสนุกสนาน ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้แจ้งกับผู้มาใช้บริการร้านกา-ริน ถึงจุดประสงค์ของการมาตรวจสอบในครั้งนี้ โดยตรวจบัตรประชาชนของนักเที่ยวทุกคน และขอตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรากับผู้ดูแลร้าน แต่ไม่สามารถนำใบอนุญาตจำหน่ายสุรามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แจ้งข้อหา ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 155 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 196 และข้อหาเปิดให้บริการ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งตามข้อ 4 วรรคสาม หรือข้อ 6 แห่งคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2559

จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจึงได้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งเก็บพยานหลักฐาน เพื่อประกอบบันทึกการจับกุม ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคม พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินกิจการของร้านกา-ริน เป็นการดำเนินกิจการลักษณะขัดต่อคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 46/2559 จึงสั่งให้ยุติการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการทันที แล้วจับกุมตัวผู้ดูแลร้านส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษผู้เป็นเจ้าของร้านกา – ริน ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 และขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบร้านกา-ริน พบว่าเคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้ง อันเป็นการกระทำความผิดซ้ำซากและขัดต่อความสงบเรียบร้อย อีกทั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการร้านกา-ริน ให้ทราบถึงการเพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายสุรา และห้ามมีให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก แต่ร้านนี้ยังเพิกเฉยต่อคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยอาศัยอำนาจคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 และ คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 46/2559 และฝ่าฝืนกระทำความผิดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้มีการจับกุมในครั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบถึงการกระทำผิด เพื่อพิจารณาสั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก และขอให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายบทหนักเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิด กระทำผิดซ้ำซากและเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป


#ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
#อุบลราชธานีปลอดยาเสพติด
#การิน
#ร้านเหล้า
#สั่งปิด
#อุบลราชธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: