ราชบุรี – องคมนตรี เปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

ราชบุรี – องคมนตรี เปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 19 มี.ค.66 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ซึ่งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีมีนายนิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

โครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมฯ ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ 5 ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติ ศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพโดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัวและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานที่ จ.ราชบุรี เป็นครั้งที่ 161 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2566 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ทำการสำรวจข้อมูลและคัดกรองคนพิการที่ต้องการขาเทียมใหม่ในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อวางแผนการทำขาเทียมให้กับคนพิการ ซึ่งครั้งนี้มีคนพิการขาขาดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทำขาเทียม จำนวน 138 คน การดำเนินการครั้งนี้ จะทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ เช่นตัดผมชาย เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียม การแจกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการและผู้ติดตาม

อย่างไรก็ดีผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ตามช่องทางการบริจาคเงิน โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิขาเทียม” ดังนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 0014760008, ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี 4712023940, ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี 5040152604 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 5662503753

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link