พิธี บวงสรวงเบิกเนตร ถวาย องค์แม่กาลี ปางเหยียบ องค์พระศิวะ ประทับ ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา บางเลน…

พิธี บวงสรวงเบิกเนตร ถวาย องค์แม่กาลี ปางเหยียบ องค์พระศิวะ ประทับ ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา บางเลน…

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 66 เวลา 09.45 น. ณ.ลานมงคลจักรวาล พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราบางเลน
โดยมีคุณณัฐพิมล ปรีดากรธนวัจน์ พร้อมด้วย คุณ ดิษยารินทร์ โชติธนันกรณ์,
คุณ กิตติชัย แซ่อึ้ง,
คุน ตรีกวินท์ เกียรติ์กมลชัย และ คณะมิตรศรัทธา เจ้าภาพต่างมาร่วมพิธีเบิกเนตร ถวายองค์แม่กาลี ปางเหยียบองค์พระศิวะ ประดิษฐาน บริเวณลานมงคลจักรวาล ไว้ให้ทางมิตรศรัทธาสายมู ต่างๆจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามากราบไหว้ สักการะบูชา ขอพร…กัน

ทั้งนี้ คุณสุภาพร แพบัว รองผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา และ คุณดิษยารินทร์ โชติธนันกรณ์ เจ้าภาพฯต่างร่วมกันจุดธูป-เทียน เบิกฤกษ์-เบิกชัย เบิกแม่บายศรี ในการเริ่มประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเบิกเนตร ถวายองค์แม่กาลี จนถวายเครื่องสักการะบูชา แล้วเสร็จ ก็มี คุณภาคิน จากคเณนาคา พัทยา มาร่ายร่ำแม่กาลี แต่งองค์ทรงเครื่อง จัดเต็ม เพื่อถวายบูชาแด่องค์เทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ องค์แม่กาลี/องค์พ่อพระศิวะ เพื่อร่วมบุญร่วมแรงสร้างบารในกาลนี้ด้วย…

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: