รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม

(20 มี.ค. 66) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทางรวม 3.217 กิโลเมตร ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้แนะนำแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมเน้นย้ำเรื่องการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายประสิทธิ์ เลี้ยงรักษา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักก่อสร้างทาง เป็นผู้นำลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: