ร้อยเอ็ด!!!!! กองทัพบกจัดคอนเสิร์ต “รักไทย หัวใจ 4 ภาค” สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา กองทัพบก โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดแสดงคอนเสิร์ต “รักไทยหัวใจ 4 ภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดกิจกรรม พร้อมด้วย พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และมี หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,กำลังพล ครอบครัว และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับชมการแสดง ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากศิลปินหมอลำขวัญใจชาวร้อยเอ็ด คุณพิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย จัดแสดงดนตรีหมอลำพื้นบ้าน และการแสดงดนตรีจากวงคลาสสิคแบนด์หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผ่อนคลาย สร้างความสุขให้กับกำลังพล ครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมคอนเสิร์ตประมาณ 1,500 คน พร้อมทั้งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ โดยสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันธ์ุดีมณฑลทหารบกที่ 27 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัยและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต รักไทย หัวใจ 4 ภาค เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพภาคที่ 1-4 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ มีการสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ในการสร้างสรรค์สังคมไทย ส่งความสุข ให้กำลังใจ สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและสำนึกในการรักชาติรักแผ่นดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

!

ผ่านเลนส์ 21102 รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: