พิษณุโลกนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 356 ครัวเรือน จากทั้ง 5 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 356 ครัวเรือน จากทั้ง 5 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่พัดผ่านพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสความห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 356 ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย อำเภอวังทอง 301 ครัวเรือน อำเภอนครไทย 37 ครัวเรือน อำเภอเมืองพิษณุโลก 11 ครัวเรือน อำเภอบางกระทุ่ม 5 ครัวเรือน และอำเภอบางระกำ 2 ครัวเรือน

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: