ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผอ.สวท.ศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปืดโครงการ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการในรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าจำนวน 100 คูหา ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ลดราคาพิเศษ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย หมู้เนื้อแดง ไข่ไก่ ไก่น่องติดสะโพก น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ข้าวสาร และสินค้าอุปโภคบริโภค การออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างราย ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs/Young Smart Farmer และผู้ค้าส่งค้าปลีก Supplier ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและเครือข่าย การแสดงมินิคอนเสิร์ตหรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีของเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ การแสดงดนตรีของวง “SSKRU Jazz Band” มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่ครองชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเสรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น เพื่อชะลอการปรับราคาสินค้าและเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link