เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการศูนย์ธาราบำบัดแห่งที่ 3 ของประเทศไทย พิเศษด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษา

นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และนางจิตรานุช สุวรรณบุตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตรวจความพร้อมการให้บริการศูนย์ธาราบำบัด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะ “สวนหลวง ร.9” อ.เมือง สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีทั้งหญิงและชาย เข้ารับการกายภาพบำบัด เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย และฟื้นฟูสมรรถภาพจากโรคและการบาดเจ็บ

นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างศูนย์ธาราบำบัด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเพิ่งเปิดบริการประชาชนได้ไม่นาน และถือว่าเป็นศูนย์ธาราบำบัดแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ในปัจจุบันกลุ่มสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ร่วมถึงอาการเจ็บปวดจากการทำงานที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าธาราบำบัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยป้องกัน บรรเทา และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ จึงคิดทำโครงการนี้ขึ้น พร้อมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนอกเหนือจากการรักษา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น

ด้านนางจิตรานุช สุวรรณบุตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ระบบธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่อนข้างครบวงจร ทั้งการกายภาพบนพื้นและในน้ำ มีอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำเช่นลู่วิ่งในน้ำ และอุปกรณ์ที่เหมาะแก่การฟื้นฟูร่างกายอีกหลายอย่าง นอกจากการรักษาแล้ว ที่ศูนย์ฯยังเพิ่มกิจกรรมเสริมสุขภาพในแต่ละสัปดาห์ เช่น ลีลาส โยคะน้ำ พิทบอล แอโรบิค ซึ่งทั้งหมดก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายทั้งกลุ่มคนที่อ่อนล้าจากการทำงาน กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งจะมีนักกายภาพคอยประเมินอาการของผู้ป่วยหลังผ่าตัดก่อนร่วมกายภาพด้วย ธาราบำบัด ซึ่งก่อนที่จะทำการเข้าบำบัดจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจและวิเคราะห์อาการของผู้เข้าบำบัดก่อน

ประชาชนที่สนใจจะใช้วิธีดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยวิธีธาราบำบัด หนึ่งคนจะสามารถลงบำบัดได้ 1 ชั่วโมง รอบหนึ่งประมาณ 15-18 คน ตามดุลยพินิจของนักกายภาพ ค่าใช้บริการกรณีลงสระผู้ที่มีชื่อในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจ่ายค่าบริการ 50 บาท ส่วนนอกเขตบริการคนละ 100 บาท ซึ่งนอกจากธาราบำบัดแล้วยังมีบริการนวดเพื่อฟื้นฟูสภาพ กายภาพและบริการอื่นๆที่สามารถใช้บริการตามสิทธิ์รักษาได้ สามารถสอบถามรายละเอียดและจองคิวที่ศูนย์ธาราบำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยช่องทางการติดต่อที่ศูนย์โดยตรง หรือ line: @suratcityhealth หรือ Fb: ศูนย์ธาราบำบัด งานส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หรือ เบอร์ 077-310733 ในเวลาราชการ

//////

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link