แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย หมวดทางหลวงพนม ได้ช่วยเหลือภัยแล้ง สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 24,000 ลิตร ให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 5 รายในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สั่งการให้หมวดทางหลวงพนม นำน้ำอุปโภค จำนวน 24,000 ลิตร เข้าช่วยชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค

ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ กล่าวว่า แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โดย หมวดทางหลวงพนมได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งในหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ว่ามีความเดือนร้อนในเรื่องของน้ำที่ใช้ในการดำดงชีวิตจึงได้ดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ นำรถน้ำที่ใช้ในการอุปโภค จำนวน 24,000 ลิตร ซึ่งต้องใช้ระยะทางในการให้ความช่วยเหลือ ไป-กลับกว่า 32 กม. เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งการดำเนินการของทางหลวงพนม เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพราะชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนพอสมควร การเข้าถึงค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link