ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเรื่องจริงผ่านเลนส์ พร้อมทีมงานลุยป่ามอบความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเรื่องจริงผ่านเลนส์ พร้อมทีมงานลุยป่ามอบความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 คุณธนธรณ์ รอดทนง บรรณาธิการบริหาร , คุณสิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , คุณศุภเสฏฐ์ สุขก้อนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , คุณวณิชโรจน์ ธนมนัสนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , คุณทรงพล วรบุตรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , คุณประจวบ – คุณปาริษา ซื่อผาสุข ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, คุณสมปอง เข็มแดง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , คุณวิชัย ทานรัตน์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ , คุณปรารถนา วงศิริ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ,ร่วมกับท่านพระครูประสิทธิ์ ภัทรญาณ เจ้าอาวาสวัดห้วยปลาดุกผลเจริญ ,พร้อมคณะ ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในถิ่นทุรกันดารโดยมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารหลังเขื่อนแก่งกระจาน พุน้อยสามัคคีหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกระสังข์ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งได้รับการบอกบุญจากท่านพระครูประสิทธิ์ ภัทรญาณ เจ้าอาวาสวัดห้วยปลาดุกผลเจริญ ซึ่งธุดงค์ผ่านหมู่บ้านดังกล่าว ได้เห็นความยากไร้ของพี่น้องประชาชนบ้านห้วยกระสังข์ จึงได้บอกบุญผ่าน คุณสิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จากนั้นจึงได้ลงสำรวจพื้นที่ก่อนจะนำถุงยังชีพมามอบให้กับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยกระสังข์

คุณสิทธิพงษ์ พรพงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า ฝ่ายกิจกรรมพิเศษหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประชุมทีมงานเพื่อหาคนร่วมสนับสนุนถูกยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ซึ่งเราลงพื้นที่ไปเห็นแล้วว่าเขาลำบากจริงจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปีแล้วตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่านที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ได้ ถึงจะเป็นมดงานที่ตัวน้อยแต่ก็เต็มร้อยกับการช่วยเหลือสังคม พวกเราทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน หากท่านใดอยากจะมาร่วมบุญสามารถสนับสนุนในครั้งต่อไปได้

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: