รพ.พริ้นซ์ อุบลฯร่วมกับพันธมิตร ลงพื้นที่เยี่ยม-มอบสิ่งของกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน

รพ.พริ้นซ์ อุบลฯร่วมกับพันธมิตร ลงพื้นที่เยี่ยม-มอบสิ่งของกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน
วันที่ 28 มีนาคม 2566 คุณกรพัชร์ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย ประกอบด้วย สโมสรไลอ้อน , องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ , ผบ.ร้อย ทพ.2308 พื้นที่ช่องบก , หน.อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และโรงพยาบาลน้ำยืน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน 7 ราย ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพริ้นซ์เพื่อชุมชน 2023 พันธมิตรร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดบ้าน
โครงการพริ้นซ์เพื่อชุมชน 2023 พันธมิตรร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดบ้าน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแล และเป็นการให้กำลังใจให้ผู้ป่วย และเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าไปแสดงเจตนาที่ดีในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดบ้านให้เป็นเสมือนญาติ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลฯ ที่กล่าวว่า “เป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว .

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link