ราชบุรี – ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 29 มี.ค. เวลา 17.00น. บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีนาย อุดม เพชรคุต รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ผู้แทนกรมการทหารช่าง
, ผู้แทนผบก.มณฑลทหารบกที่ 16,ผู้แทน กองพลพัฒนาที่ 1, ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.ราชบุรี (ฝ่ายทหาร), หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ราชบุรี
, ผู้แทน ขนส่งจ.ราชบุรี
, ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
, ผู้แทนอบจ.ราชบุรี
, ผู้แทนนายอำเภอเมืองราชบุรี, ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี หน่วยงานอปท. และ ตำรวจ อาสาสมัคร มูลนิธิ เข้าร่วมในพิธีด้วย

ด้วยสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กําหนดการระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ในช่วงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2566 โดยระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. ถึง 10 เม.ย.66 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ และมีวันหยุดยาวติดต่อกัน หลายวัน หน่วยงานราชการและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ หยุดปฏิบัติงาน หรือหยุดกิจการ รวมถึงประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาล ซึ่งอาจมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มี สถาพการจราจรที่หนาแน่น เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึง เหล่ามิจฉาชีพ ที่อาจใช้โอกาสช่วงนี้ ในการก่ออาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์, ความผิดเกี่ยวกับ อาวุธปืน, อาวุธสงคราม หรืออาชญากรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวกวาดล้าง อาชญากรรม ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนยุทธการ “ พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี”

ในการสนธิกำลังร่วมกันปฏิบัติงาน ของภูธรจังหวัดราชบุรี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นตัวอย่างอันดีในฐานะเจ้าของบ้าน ที่จะต้องต้อนรับและให้ความมั่นใจ กับนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้รู้สึกปลอดภัยและมีความอบอุ่นใจ

/

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี 063-3786378

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: