ศรีสะเกษ !! โครงการชลประทานศรีสะเกษประชุมเร่งด่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! โครงการชลประทานศรีสะเกษประชุมเร่งด่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม 2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ประชุมเร่งด่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้วางแนวทางการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกันออกความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดต่อไป
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้นจำนวน 16 แห่ง มีความจุรวม 208.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักได้ 111.23 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53.39% เขื่อนขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่งเก็บกักน้ำได้ 139.44 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักได้ 119.24 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85.51%


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ /// ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: