สระบุรี – โรงเรียนสวนกุหลาบ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6

สระบุรี – โรงเรียนสวนกุหลาบ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมปากเพรียวยิมเนเซียม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตร มอบโล่ มอบเกียรติคุณบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมี นาง จีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี พร้อม คณะครู อาจารย์ กล่าวในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565
ในการนี้กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปี 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 177 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 195 รวม 372 คน ให้เกิดความประทับใจ ภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ก่อนที่จะได้ไปรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเป็นการประสานสัมพันธ์ความรักความผูกพัน ความเอื้ออาทรระหว่างนักเรียน คณะครูและโรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรี ให้แนบแน่นและมั่งคงยืนยาวตลอดไป
โดยส่วนตัว ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียนในวันนี้ เป็นประธานบริหาร สระบุรี วณิชชากร กรุ๊ป, เป็นเจ้าของ หจก.วณิชชากร , บริษัท ไมล์สโตน คอนสตัคชั่น และ บริษัท กิจวาณิช จำกัด ทางด้านสังคมดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค 1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และเคยเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกด้วย ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ยังได้รับพระราชทานปริญญา บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี อันนับเป็นเกียรติสูงส่งต่อตนเองและวงศ์ตระกูลอย่างยิ่ง ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นชาวสระบุรีโดยกำเนิด ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นนักการเมือง แต่ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เป็นที่รู้จักมักคุ้นของผู้คนกว้างขวาง เป็นผู้ใหญ่ใจดีระดับแถวหน้าของจ.สระบุรี เพราะได้ชื่อว่า ‘’พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ ให้ ให้ ตลอดเวลา’’ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ชอบทำบุญให้ความช่วยเหลือบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่ว จ.สระบุรี จึงอยากให้นักเรียนที่สำเร็จจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัยสระบุรี ให้ดูท่านเป็นแบบอย่าง เผื่ออนาคตจะได้เป็นเจ้าของบริษัท หรือรับราชการระดับสูงๆต่อไป

///

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link