อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ ( 2เม.ย.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ทาสีฟุตบาท กำจัดผักตบชวา ผลิตปุ๋ยหมัก

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการ และอุปถัมภ์โครงการหลายสาขา ทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมให้ราษฎรผู้ยากไร้ มีแนวทางประกอบสัมมาอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง

โดยมีรถครัวสนามจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้ร่วมปรุงอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้จิตอาสาและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: