ผวจ อุบลฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำมูลทรุดตัว

ผวจ.อุบลฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามแม่น้ำมูลทรุดตัว
วันนี้ ( 2 เม.ย.66 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1 อุบลราชธานี ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอนแก่น หน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนนายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานมูลเลี่ยงเมืองหาดคูเดื่อ ฝั่งขาออก อ.เมืองอุบลราชธานี – อ.วารินชำราบ เนื่องจากสะพานทรุดตัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จาการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่สะพานทรุดตัว โดยได้รับข้อมูลจาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1 อุบลราชธานี ว่า ในวันที่ 4 เมษายน 2566 กรมทางหลวงจะดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ ลงมาตรวจสอบความแข็งแรงของตัวสะพาน คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 15 วัน และจะสรุปข้อมูลว่าสะพานมีความปลอดภัยหรือไม่ ด้านแขวงทางหลวงที่ 1 อุบลราชธานี ได้เตรียมแผน สร้างทางเบี่ยงสำหรับเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ด้าน นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ 1 อุบลราชธานี กล่าวว่า กรมทางหลวง จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ในวันที่ 4 เมษายนนี้ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของตัวสะพาน จุดที่สะพานทรุดตัว ซึ่งขณะนี้แขวงทางหลวงที่ 1 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเบี่ยง โดยจะเปิดใช้สะพา น( ชั่วคราว) ฝั่งขาเข้า อ.วารินชำราบ-อ.เมืองอุบลราชธานี เป็น 2 ช่องจราจร โดยคาดว่าจะเปิดใช้ทางเบี่ยงหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดสะพานข้ามแม่น้ำมูลเลี่ยงเมือง หาดคูเดื่อ ฝั่งขาออก อ.เมืองอุบลราชธานี – อ.วารินชำราบซึ่งเป็นฝั่งที่สะพานทรุดตัว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงานตรวจสอบสะพานจากผู้เชี่ยวชาญ และเตรียมซ่อมแซมให้สะพานมีความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ขอนแก่น ในฐานะผู้ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน กล่าวว่า เนื่องจากสภาพสะพานได้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงรอผลสรุปข้อมูลจาก ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบ และจะได้วางแผนในการปฏิบัติงานต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมอีก ว่า จังหวัดอุบลราชธานี และถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณสะพานในชั่วโมงเร่งด่วน สำหรับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน เส้นทางดังกล่าวด้วย

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: