ลพบุรี เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ดีเดย์

ลพบุรี เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ดีเดย์

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. สถานีตำรวจภูธร โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ภายใต้การนำของ
พ.ต.อ.นพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์ ผกก.สภ.โคกสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่ชุด ชมส.ฯ คณะกรรมการคุ้ม อสม.
นายสุดใจ เจริญดี ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ม.4 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน เพื่อค้นหาแกนนำ สืบสภาพชุมชน ในแต่ละคุ้ม สอบถามปัญหาภายในชุมชนและข้อมูลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

ทั้งนี้หลักการชุมชนยั่งยืน คือ การสร้างความร่วมมือในชุมชุม ค้นหาผู้เสพ มีฐานข้อมูลผู้เสพ บูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาผู้เสพ นำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามรูปแบบ CBTx โดยใช้ชุดปฏิบัติการยั่งยืน จัดกิจกรรมบำบัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งศาสนาบำบัด อาชีพบำบัด และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำบัด ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง เพราะตำรวจไม่สามารถทำได้ทุกหมู่บ้าน แต่จะเน้นหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ โดยเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ คือ คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดความยั่งยืนเป็นสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ป่วยจิตเวชต่างๆ การสร้างความร่วมมือในชุมชุม ค้นหาผู้เสพ มีฐานข้อมูลผู้เสพ บูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 4 เสาหลักประกอบด้วย

ตำรวจ
สาธารณสุข
ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาผู้เสพ นำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามรูป ชุดปฏิบัติการยั่งยืน จัดกิจกรรมบำบัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งศาสนาบำบัด อาชีพบำบัด และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำบัด ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง เพราะตำรวจไม่สามารถทำได้ทุกหมู่บ้าน “แต่จะเน้นหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุด” เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ โดยเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ คือ คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดความยั่งยืนเป็นสังคมสีขาว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: