เขตพระนคร ! “อดีตผู้บริหารสำนักเทศกิจ” พร้อมด้วย “เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร” ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ณ.วัดชนะสงคราม..

เขตพระนคร ! “อดีตผู้บริหารสำนักเทศกิจ” พร้อมด้วย “เจ้าหน้าที่เทศกิจ สนง.เขตพระนคร” ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ณ.วัดชนะสงคราม..

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศธร ศิริธรรม “ผู้อำนวยการเขตพระนคร” มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการ” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจ “สนง.เขตพระนคร” ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ “เจ้าหน้าที่เทศกิจ” ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในโอกาสใกล้วันสถาปนาวันเทศกิจกรุงเทพมหานครใน วันที่ 1 กันยายน ที่จะถึง ณ.วัดชนะสงคราม

ทั้งนี้ในการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ในงานได้รับเกียรติจาก (อดีตผู้บริหารสำนักเทศกิจ) นำโดย นายสุพจน์ ไพบูลย์,นายโสภณ โพธิสพ,นายศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ุ ,นายสัจจะ คนตรง, ให้เกียรติเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ซึ่งสร้างความประทับใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครเป็นอย่างมาก

——————
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: