สภ.ตาคลี จัดอบรมโครงการ ” ซาเล้งตาคลี ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ถิ่น”

วันที่ 7 เม.ย.66 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พ.ต.อ.ทัพธนพล ปรุงประทิน ผกก.สภ.ตาคลี จัดอบรมโครงการ ” ซาเล้งตาคลี ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจรักษ์ถิ่น” ณ หอประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี โดย นายจุมพฎ วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นางสาวสร้อยสุรีรัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอตาคลี นายดุสิต พงศาพิพัฒน์ หน.ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี น.ท.ณัฐพงศ์ ศรีหานาม หน.กร. ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 4 นางนภัสวรรณ เผือกผาสุก หน.สนง.ขนส่งนครสวรรค์ สาขาอำเภอตาคลี นาย
วรากร ศรีภพ ประธาน กต.ตร.สภ.ตาคลี นายประดิษฐ์ สนธิโพธิ์ นายก อบต.สภ.ตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 600 คน วัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่รถซาเล้งหรือสามล้อแดง เพื่อเป็นเครือข่าย ช่วยเหลืองานตำรวจ เป็นหูเป็นตา ช่วยกันสอดส่องถิ่นฐานบ้านเกิดที่อาศัย ร่วมแจ้งข้อมูลเบาะแสต่างๆ อันเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดผลดีต่องานสืบสวนและงานป้องกันปราบปรามในพื้นที่ อีกทั้งนำเอาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างและสามล้อเครื่องมาร่วมสร้างวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร การขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ ทางการจราจร ในกิจกรรมยังมีการแนะนำทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีการติดป้ายทะเบียนให้ซาเล้ง ติดแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และจัดทำ พรบ. ให้กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link