แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 รายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขทางเบี่ยงที่ถูกน้ำกัดเซาะ บริเวณ ทล.118 จำนวน4แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ขอรายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขทางเบี่ยงที่ถูกน้ำกัดเซาะ บริเวณ ทล.118 จำนวน4แห่ง ดังนี้

จุดที่1 กม.43 ความยาว10เมตร ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
จุดที่2 กม.45 ความยาว15เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในคืนนี้
จุดที่3 กม.46 ความยาว10เมตรจะดำเนินการในพร่งนี้เช้า
จุดที่4 กม.47 จุดทางขาดและมีรถตก

 

ได้ดำเนินการยกรถออกและดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จในบ่ายของวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ ขณะนี้ฝนในพื้นที่หยุดตก และน้ำเริ่มลดระดับ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2

Leave a Reply

%d bloggers like this: