“อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” กล่าวถึง “ประธานสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ” กรณีเรื่องเสนองบการ “ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่” ในงบ 4,800 ล้านบาท ปรับลดลงจากเดิมที่เคยเสนอ ครม. แล้ว ไม่ผ่าน ให้ ครม. พิจารณาแล้วนั้น

“อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” กล่าวถึง “ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กรณีเรื่องเสนองบการ “ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่” ในงบ 4,800 ล้านบาท ปรับลดลงจากเดิมที่เคยเสนอ ครม. แล้ว ไม่ผ่าน ให้ ครม. พิจารณาแล้วนั้น

วันที่ 19 ส.ค. 61 นายวัชระ เพชรทอง “อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” กล่าวถึงกรณี นายพรเพชร วิชิตชลชัย “ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เปิดเผยว่าได้เสนองบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในส่วนงบ Ict. 3,800 ล้านบาท รวมงบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,800 ล้านบาท ปรับลดลงจากเดิมที่เคยเสนอ ครม. แล้วไม่ผ่าน ให้ ครม. พิจารณาแล้วนั้น

งบประมาณเดิมที่นายพรเพชรเสนอไปนั้น คือ 8,600 ล้านเศษซึ่งผมและอดีตส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์ได้คัดค้านต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจนเป็นผลให้ครม.ตีกลับทันที เพราะเป็นงบโป่งพองจริงๆจากเดิมที่เคยตั้งไว้แค่ 3,000 ล้านเท่านั้น

การคัดค้านของผมแม้ว่าจะถูกสนช.ท่านหนึ่งฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายถึง 100 ล้านบาท แต่ก็คุ้มที่สามารถหยุดยั้งงบประมาณโป่งพองของรัฐสภานับพันล้านบาทได้และสามารถหยุดยั้งให้นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการฝ่ายพัสดุ 18 คนที่เสนอให้สภาใช้วิธีเชิญชวนทั่วไปในการประมูลงบ Ict. แต่ไปขัดใจผู้อำนาจบางคนการที่ นายพรเพชร เสนองบ Ict. และ งบสาธารณูปโภคล่าสุด 4,800 ล้านบาท เท่ากับลดลงจาก 8,600 ล้านบาทถึง 3,800 ล้านบาท เท่ากับนายพรเพชรยอมรับว่ามีงบโป่งโพงจริงๆ หากไม่มีอดีตส.ส.คัดค้าน ประเทศชาติก็จะเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลไปแล้ว

และถึงแม้ตัวเลขงบประมาณ 4,800 ล้านบาทที่นายพรเพชรเสนอเข้าครม.เพื่ออนุมัติไปแล้วนั้นงบประมาณ 4,800 ล้านบาทนี้ก็ยังดูสูงผิดปรกติอยู่ดี แต่ผมจะไม่ทำหนังสือคัดค้านถึง พลเอกประยุทธ์ อีกแล้วเพราะได้ส่งหนังสือคัดค้านอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นไปแล้ว หากงบประมาณ 4,800 ล้านบาทมีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต คณะครม.ทั้งคณะก็ย่อมต้องรับผิดตามกฎหมายทุจริตไปด้วย เพราะสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่คงได้ตรวจสอบเรื่องนี้ทุกประเด็นอย่างแน่นอน

ผมจึงขอเตือนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี” โปรดพิจารณาทบทวนเรื่องนี้เป็นพิเศษอย่ามาตายตอนจบซึ่งใกล้ๆจะมีการเลิอกตั้ง ส.ส. แล้ว

ท่านอดีต ส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์ “อดีตประธาน ปปช.สภาผู้แทนราษฎร” ขอจองกฐินเรื่องการส่อทุจริตการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นวาระแรกส่วนคดีที่ นายชัชวาลย์ อภิบาลศรี “สนช.” ฟ้องหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท ศาลอาญา นัดไต่สวน วันที่ 22 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ผมจะไปฟังท่านเพราะเจตนาผมสุจริตใจต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งเป็นเงินงบประมาณของประชาชนที่เสียภาษีกันมาเลือดตาแทบกระเด็น และ สนช. ไม่มีการตรวจสอบเหมือนสภาผู้แทนราษฎร ผมจึงต้องทำหน้าที่ แม้อาจจะต้องขึ้นศาลบ้างก็ตามแต่เราไม่อาจละเลยต่อจิตสำนึกและหน้าที่ของอดีต ส.ส. ได้.

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

—————-

Leave a Reply

%d bloggers like this: