ราชบุรี – เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 66

วันที่ 10 เม.ย.66 เมื่อเวลา 10.30 น.บริเวณด้านหน้าอาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.66 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หน .คปภ.จังหวัด , พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นพ.สาธารณสุขจังหวัด , ตัวแทนสนง.ขนส่งจ.ราชบุรี , กอ.รมน.,หน.ส่วนราชการต่างๆ , ทหาร , ตำรวจ และ จนท.มูลนิธิกู้ภัยต่างๆในจ.ราชบุรี เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย

เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดราชบุรี และได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นมา เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ในการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดราชบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารใน พื้นที่ ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ รวมถึงให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันหลาย วันเป็นช่วงเวลา ที่ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้ มีการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ ประกอบกับจังหวัดราชบุรี มีเส้นทางคมนาคม ตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำหนดช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.66 เป็นช่วงที่มีการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนอย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายให้ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ให้ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาล สงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2562 และพ.ศ.2564

นายรณภพ ผวจ.ราชบุรี กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดราชบุรี เป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญในการสัญจรไปยัง ภาคใต้ การจราจรหนาแน่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการที่จังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 และกำหนดมาตรการให้เกิดความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน พร้อมกับบูรณาการจุดตรวจเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถลดจำนวนครั้ง ของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ให้ลดลง ควบคู่กับ มาตรการสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันในการป้องกัน และลดความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

สุจินต์ นฤภัย ( เต้ ) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: