ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่1เตรียมความพร้อมออกตรวจสายทางในความควบคุม

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 นายปริญญา วีระจิตต์ ผอ.แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงคีรีรัฐนิคม,หมวดทางหลวงพุนพิน,หมวดทางหลวงท่าฉาง และหมวดทางหลวงท่าชนะ เตรียมความพร้อมออกตรวจสายทางในความควบคุม และให้บริการด้านความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทาง และผู้ใช้เส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566-วันที่ 17 เมษายน 2566

นายปริญญา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่ทั้งสี่หมวดการทาง จัดชุดซ่อมฉุกเฉิน ชุดไฟฟ้า Service car และชุดเคลื่อนที่เร็ว นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัย ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเดินทาง พร้อมทั้งบริหารจัดการการจราจรทางถนน ให้มีความคล่องตัวและไม่ติดขัด

ซึ่งในการดำเนินการให้บริการต่าง ๆ แขวงฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและบริการ แก่ผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: