แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้กับผู้ใช้เส้นทางและกระตุ้นเตือนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 หมวดทางหลวงคือหมวดทางหลวงเคียนซา,หมวดทางหลวงพนม,หมวดทางหลวงบ้านส้อง และหมวดทางหลวงเวียงสระ จัดเวรปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนในการเดินทาง เฝ้าระวังให้กับผู้ใช้เส้นทางและกระตุ้นเตือนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ในช่วงเทศการสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2566

ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ กล่าวว่า กรมทางหลวงได้รับนโยบาย ให้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย พี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางในทุกเทศกาลที่ใช้การสัญจรทางถนนเป็นส่วนใหญ และเพื่อความปลอดภัย ในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จะมีประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันนี้ที่จะมาการเดินทางมากเป็นพิเศษ ทางแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง โดยหมวดทางหลวงเคียนซา,หมวดทางหลวงพนม,หมวดทางหลวงบ้านส้อง และหมวดทางหลวงเวียงสระ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ชุดเคลื่อนที่เร็วค่อยให้ความช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วน และติดตั้งป้ายเตือน พร้อมทำสัญญาณไฟวับวาบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้กับผู้ใช้เส้นทางและกระตุ้นเตือนให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: