ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมหนุ่มๆป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมหนุ่มๆป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมย.66 ที่สถานีขนส่งกบินทร์บุรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ใหม่ครับจับติด EM” โดยทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี นส.ณัฐวี คำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน กรมคุมประพฤติโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนมีการดำเนินการเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

โดยสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพ.ศ 2565 มีอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 26 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 24 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยมีการเสพสารเสพติดมึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจรประกอบกับสภาพของรถไม่พร้อมใช้งาน สิ่งเหล่านี้คือเป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีสาขากบินทร์บุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพ.ศ 2566 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” เมาขับจับติด EM” “และขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยตระหนักถึงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งสร้างจิตใต้สำนึก และสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัดรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติในคดีความผิดที่เกี่ยวกับคดีจราจรทางบกที่มีอยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไม่กระทำผิดขึ้นอีก เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีเทศบาลเมืองเก่า ขนส่ง ผอ.สนง.คณะกรรมการกำลังกลับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครนายก สาธารณสุขอำเภอ สภ.กบินทร์บุรี ตำรวจทางหลวง 5 กก.3 ชมรมคนพิการตำบลเมืองเก่า การประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม100คน
ในกิจกรรมดังกล่าวได้เดินรณรงค์รอบชุมชนความสะอาดสถานีขนส่งอีกด้วย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link