เขาอีโต้ ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

เขาอีโต้ ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ป่าสงวนแห่งชาติน้ำตกเขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องที่และท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 30 กม. และวิ่ง Run To Trail ระยะทาง 5 กม. … สวนป่าประชารัฐ เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมือง โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินการในลักษณะของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม เช่น ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของแต่ละพื้นที่ โดยโครงการสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

เรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรี / ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: