ร้อยเอ็ด !!!!!! เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด !!!!!! เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกรับบริจาคโลหิต ที่ อำเภอโพธิ์ชัย
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยพร้อมด้วยปลัดอำเภอ นางสมพิศ เกณฑ์สาคู สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมให้การต้อนรับ และนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. จิตอาสา และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย ได้ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่สังกัด รพ.ร้อยเอ็ด ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 254 ราย
ผ่านการคัดกรอง จำนวน 191 ยูนิต หรือ 85,500 ซีซี
หลังจากนั้น นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอำเภอโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านกาชาดผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ครัวเรือน นางสาวสุภาพร ธนาไสย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวคำ (ซ่อมแซมบ้าน)
และครัวเรือน นายยุธการ มาตจรุง หมู่ที่ 14 ตำบลอัคคะคำ (สร้างบ้าน)

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร. 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: