ศรีสะเกษ !! หารพรานที่23ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง บริการน้ำอุปโภคบริโภคชาวบ้านแนวชายแดนเขาพระวิหาร

ศรีสะเกษ !! หารพรานที่23ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง บริการน้ำอุปโภคบริโภคชาวบ้านแนวชายแดนเขาพระวิหาร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่บ้านโนนเปือย ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พันเอก ภคพล มีทิพย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 กองกำลังสุรนารี ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน บรรจุน้ำจำนวน 12,000 ลิตร ขนส่งน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งพื้นที่ตำบลบึงมะลู อ.กันทรลักษ์ แนวชายแดนเขาพระวิหาร ซึ่งขณะนี้มีแห้งแล้งมาก กระทบทั้งภาคการเกษตรและภาคปศุสัตว์ อย่างมาก และในปัจจุบันยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยังเดือนร้อนขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

พันเอก ภคพล มีทิพย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 กองกำลังสุรนารี กล่าวว่า ได้จัดทำแผนแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ในห้วงเดือน เมษายน ถึงพฤษภาคม2566 เพื่อทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ วันละจำนวน 2 คัน เป็นน้ำ จำนวน12,000 ลิตร สามารถแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ จำนวน 5 หลังคาเรือน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถของหน่วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักและกระจายเป็นวงกว้างหลายหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนน้ำจาก หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วย


ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: