ทนายปอปลา เบอร์ 5 เขต 6 อุบลฯ เร่งฝีเท้าเดินหน้าเข้าสู่เส้นชัย ลั่น!ถ้าได้เป็นส.ส. คุณค่าปชช.-ชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งอย่างแน่นอน

ทนายปอปลา เบอร์ 5 เขต 6 อุบลฯ เดินหน้าเข้าสู่เส้นชัย ลั่น! ถ้าได้เป็นส.ส. คุณค่า ปชช.-ชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งอย่างแน่นอน
ทนาย ปอปลา หรือ นางสาวรุจิรา กุลวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 5 เขต 6 อุบลราชธานี (อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร และ อำเภอนาตาล) พรรครวมไทยสร้างชาติ คนรุ่นใหม่ ไฟแรง เข้าถึงง่าย ดีกรีนักกฎหมาย พึ่งพาได้ทุกเรื่อง อยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป ได้เวลา เดินหน้า รุกหนัก เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 3 สัปดาห์ ก็จะถึงวันเลือกตั้งกันแล้ว ถ้าเป็นมวยก็คงเป็นยกที่ 4 เสี่ยงปี่เสียงกลองเริ่มเชิด และเป็นยกสำคัญ ที่ต้องเร่งออกอาวุธ เก็บแต้ม ตุนคะแนน เพื่อก้าวสู่เส้นชัย ให้กรรมการชูมือเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้
ในวันนี้ (26 เมษายน 2566) ทนาย ปอปลา รุจิรา กุลวงศ์ เดินลุยลงพื้นที่เข้าถึง พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน เช่นเคย และได้รู้เห็นถึงปัญหาในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดชุดความคิดใหญ่ ที่อยากปฏิรูปสังคม ว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้คำว่า “ภาคประชาชน” ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงนามธรรม จับต้องไม่ได้ และ มักจะถูกนำคำว่า “เพื่อส่วนรวม” หรือเพื่อ “ประชาชน”ไปใน้อ้าง เพื่อดึงเอางบประมาณ ดึงเอาทรัพยากรต่างๆไปใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
ทนายปอปลา กล่าวว่า การจะทำให้คำว่า “ภาคประชาชน” เป็นจริงขึ้นมาทางหนึ่ง จะเป็นไปได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุน ข้อมูล เครือข่าย การจัดองค์กร ความรู้ ฯลฯ ทั้งหมดเหล่านี้ จะเกิดขึ้นมาได้จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัย ความเป็นกลุ่ม ความเป็นชุมชน เพื่อทำให้เกิดกลไกต่างๆภาคประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและเปิดเวทีสาธารณะ รวมถึงเวทีทางการเมืองในระดับต่างๆอย่างมากมาย
แต่อย่างไรก็ตาม แม้กลไกและเวทีการเมืองจะเปิดมากขึ้น แต่ในที่สุดแล้ว ภายใต้การดำเนินการยังอิงอยู่กับหน่วยงานของรัฐ จึงจำต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติกฎหมายที่ระบบทุนวางไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ ประเด็นปัญหา จึงอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานในทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายที่เปิดช่องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่แล้ว ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองระดับชาติ ประการที่สอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประการที่สาม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความหลากหลายของความเป็นชุมชน ท้องถิ่น และ ประการที่สี่ สร้างวัฒนธรรมในความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระดับท้องถิ่นใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบราชการแบบใหม่ๆ
ทนาย ปอปลา รุจิรา กุลวงศ์ กล่าวในตอนท้าย อีก ว่า หาก ปอปลา ได้รับโอกาสจาก พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชาชน ให้ได้เป็นส.ส.เขต 6 อุบลราชธานี ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และคุณค่าของประชาชน ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมนะคะ วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 เข้าคูหา กาเบอร์ 5 ให้ รุจิรา หรือ ทนาย ปอปลา ได้เป็น ส.ส.บ้านเฮา ขอบคุณค่ะ
///////////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: