ร้อยเอ็ด !!!!!! ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย

ร้อยเอ็ด !!!!!! ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย กรณีบ้านพักที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ณ บ้านหนองเดิด หมู่ 12 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี และที่บ้านเปลือยตาล หมู่ที่ 5 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
สืบเนื่องด้วยพายุฤดูร้อนได้พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 22 ถึง 23 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบ มีบ้านเรือนได้รับความความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 1,105 หลังคาเรือน ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ อำเภอปทุมรัตต์ รวมถึงอำเภอจังหาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย และเกษตรวิสัย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ไว้ซ่อมแซม ให้แก่ผู้ประสบเหตุ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน อีกทั้ง กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพล เข้าเหลือรื้อถอนหลังคาบ้านเรือน เพื่อเตรียมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และจิตอาสา เข้ามาสมทบสนับสนุนการดำเนินงาน
ทั้งนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งสำรวจความเสียหาย และเร่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที ทั่วถึง เป็นธรรม อีกทั้งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด

!!!!!!!’
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link