อำเภอเขื่องใน เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

อำเภอเขื่องใน เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
วันนี้ ( 2 พ.ค.66 ) นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเราว่า เมื่อวานนี้ ( 1 พ.ค. 66 ) เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเขื่องใน รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน- 11 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป่ามหาธีราจารย์ (บ้านวังอ้อ) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะวิทยากร ชุดปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเขื่องใน โดยได้รับความเมตตาและอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านสถานที่ พระวิทยากร และวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน จากท่านพระเดชพระคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำหรับโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ เพื่อผู้เสพยาเสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจ พร้อมต่อยอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพ เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 27 เม.ย. 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมผู้เข้ารับการช่วยเหลือฟื้นฟูตามโครงการ ฯ รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
////////////////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link