ศรีสะเกษ !! อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ลงพื้นที่เดินตลาดอ้อนแม่ค้าหาเสียงเขต 1 เลือกเบอร์ 4 เลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์ 29

ศรีสะเกษ !! อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ลงพื้นที่เดินตลาดอ้อนแม่ค้าหาเสียงเขต 1 เลือกเบอร์ 4 เลือกพรรคเพื่อไทย เบอร์ 29
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ตลาดสดเทศบาล 1 อำเภอมืองศรีสะเกษ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 และนายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่เดินตลาดอ้อนแม่ค้าหาเสียงเขต 1 เลือก เบอร์ 4 นายธเนศ เครือรัตน์ และขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยหมายเลข 29
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายคิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อคนไทยทุกคน โดยการกระตุนเศรษฐกิจทั้งประเทศ เติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้ทุกคนใช้ง่ายใกล้บ้าน 4 กิโลเมตร ลดความเหลื่อมล้ำทุกครัวเรือน เพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน และให้เงินเดือนปริญญาตรี/ข้าราชการเริ่มต้นที่ 25,000 บาทต่อเดือน ภายในปี2570 เพิ่มศักยภาพของคนไทยทุกครอบครัวเช่น เชฟทำอาหาร นักออกแบบ นักร้อง นักแต่งเพลงนักกี่ฬา E-sport นักออกแบบมัลติมีเตีย ผู้ผลิตภาพยนตร์ การสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง สร้างรายได้ให้ครอบครัว 200,000 บาทต่อปี มีรถไฟฟ้าราคาโดยสารตลอดสาย 20 บาท พักหนี้เกษตรกร 3 ปี เร่งรัดออกโอนดที่ดินอย่างถูกต้อง โดยการแก้กฎหมาย จัดหาที่ทำกิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ปฏิรูป ระบบราชการ ให้สะดวก รวดเร็ว ลดคอรัปชั่นด้วยรัฐบาลดิจิทัล ปราบยาเสพติดให้เห็นผลในภายใน 1 ปี แก้ปัญหา PM2.5 นำนวัดกรรมเพิ่มรายได้ เพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการ โดยไช้เหคไนโดยีสมัยใหม่สร้างความแม่นยำในการเพาะปลูก เพีมโอกาสในการส่งออกสินคำ ไปยังตลาดใหม่ๆทั่วโลกต่อไป จึงขอเชิญขวนพื่น้องชาวศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 ไปลงคะแนเสียงในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เข้าคูหากา เบอร์ 4 นายธเนศ เครือรัตน์ เป็น ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ และลงคะแนนพรรคเพื่อไทย หมายเลข 29 ด้วยครับ

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: