มุกดาหารจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์เลือกตั้ง ส.ส. เขต 1

มุกดาหารจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์เลือกตั้ง ส.ส. เขต 1
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สวนสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเยาวชนประชาธิปไตย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายวณัฐ โคสาสุ (ทนายวาย) นายพงศ์ภัทราดนัย ว่องสาริกัน ได้จัดกิจกรรมแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 200 คน มาให้กำลังใจและรับฟังการ แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายพรรค สำหรับ เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 12 คน ดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ ดร.ทศพล เมืองฮาม สังกัด พรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายปิติณัช นิธิศธานี สังกัด พรรครวมไทยสร้างชาติ ผู้สมัครหมายเลข 3 คือ ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม สังกัด พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครหมายเลข 4 คือ นายสุเทพย์ เซียสกุล สังกัด พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครหมายเลข 5 คือ นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ สังกัด พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครหมายเลข 6 คือ นายวิริยะ ทองผา สังกัด พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 7 คือ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ สังกัด พรรคก้าวไกล ผู้สมัครหมายเลข 8 คือ นายสมพงศ์ คนตรง สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครหมายเลข 9 คือ ร.ต.อ.สวัสดิ์ นครชัย สังกัด พรรคคลองไทย ผู้สมัครหมายเลข 10 คือ นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ สังกัด พรรคประชาธิปไตยใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 11 คือ นายชลชาติ อาจหาญ สังกัด พรรคไทยภักดี ผู้สมัครหมายเลข 12 คือ นายทรงเกียรติ์ รัตนภูมินทร์ สังกัด พรรคทางเลือกใหม่
โดยในวันนี้เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นายปิติณัช นิธิศธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ 2. ร.ต.ต. สุเทียน ทองโสม พรรคเสรีรวมไทย 3. นายสุเทพย์ เชียสกุล พรรคภูมิใจไทย 4. นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ พรรคก้าวไกล การจัดกิจกรรมครั้งนีัได้ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ แสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้สมัครแต่ละคน แต่ละพรรคได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนพร้อมชูนโยบายพรรค เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือก

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: