อำเภอปัว ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำแนวตลิ่ง ซ่อมเหมืองฝาย หลังถูกน้ำกัดเซาะ

อำเภอปัว ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมทำแนวตลิ่ง ซ่อมเหมืองฝาย หลังถูกน้ำกัดเซาะ
ในการร่วมทำการขุดลอกลำเหมือง และทำแนวตลิ่ง การขนหินวางกันแนวตลิ่ง หลังจากที่เกิดประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่พนังฝาย ถูกน้ำท่วมและ กัดเซาะแนวตลิ่ง เป็นแนวยาว เกือบ 150 เมตร ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

Leave a Reply

%d bloggers like this: