นพค. 25 ร่วมช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน

นพค. 25 ร่วมช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน
หนองคาย/ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 พ.อ. ณัฏฐาภูมิ นิกร ผบ.นพค.25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สาขาอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 12 พ.ค.66 หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เข้าชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ได้จัดทำไว้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 บ้านศูนย์ลาง ม.3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน 5 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ อบต.ด่านศรีสุข นำน้ำอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชนบ้านดอนขนุน ม.5 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกว่า 18,000 ลิตร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: