แพร่ เหล่ากาชาด จ.แพร่ พร้อมหน่วยงาน “นำธารน้ำใจ” ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ ต.แม่หล่าย อ .เมืองจ.แพร่

ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้ ร้านค้า 20 บาท บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ของนางเฉลียว เพชรเรียง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 14.30 น. ทำให้ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง และลุกลามไปยังบ้านเลขที่ 63 หมู่ 7 ตำบลแม่หล่าย ซึ่งอยู่ติดกัน ของนางสมพิศ วิรัตนชัยวรรณ ได้รับความเสียหายบางส่วนนั้น

และเมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ บุดาสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ นายสายัณห์ กาวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ นางเฉลียว เพชรเรียง โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมด้วยสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยทั้งสองครอบครัว

นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลแม่หล่ายได้มอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางเฉลียว เพชร
เรียง จำนวน 58,900 บาท และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางสมพิศ วิรัตนชัยวรรณ จำนวน 20,000 บาท นางอัญชัญ หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพรได้มอบเงินช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ครอบครัวละ 2,000 บาท อย่างไรก็ตามยังมีธารน้ำใจจากประชาชนที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ขอแจ้งเตือนประชาชน ให้หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อใช้แล้วควรปิดสวิตช์ หรือถอดปลั๊กออก
สายไฟฟ้าภายในบ้านเรือน หากมีสภาพเก่าหรือขนาดเล็กไม่สามารถรองรับกระแสไฟได้ให้เปลี่ยนใหม่ และให้ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร หรือเกิดความร้อน
จนลุกไหม้ได้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link