มุกดาหารเจาะสนามเลือกตั้ง สส.ปี 66

มุกดาหารเจาะสนามเลือกตั้ง สส.ปี 66
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 และจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 การเลือกตั้งรอบนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่ง เลือกคน หรือ ส.ส. เขต และอีกใบเลือกพรรค หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยจังหวัดมุกดาหาร มีประชากร 348,550 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มี ส.ส. 2 คน โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองมุกดาหาร (ยกเว้น ต.ผึ่งแดด และ ต.ดงมอน) อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล มีผู้สมัครจำนวน 12 คน ดังมีรายชื่อต่อไป ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ ดร.ทศพล เมืองฮาม สังกัด พรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายปิติณัช นิธิศธานี สังกัด พรรครวมไทยสร้างชาติ ผู้สมัครหมายเลข 3 คือ ร.ต.ต.สุเทียน ทองโสม สังกัด พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครหมายเลข 4 คือ นายสุเทพย์ เซียสกุล สังกัด พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครหมายเลข 5 คือ นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ สังกัด พรรคเพื่อไทย ผู้สมัครหมายเลข 6 คือ นายวิริยะ ทองผา สังกัด พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 7 คือ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ สังกัด พรรคก้าวไกล ผู้สมัครหมายเลข 8 คือ นายสมพงศ์ คนตรง สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครหมายเลข 9 คือ ร.ต.อ.สวัสดิ์ นครชัย สังกัด พรรคคลองไทย ผู้สมัครหมายเลข 10 คือ นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ สังกัด พรรคประชาธิปไตยใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 11 คือ นายชลชาติ อาจหาญ สังกัด พรรคไทยภักดี ผู้สมัครหมายเลข 12 คือ นายทรงเกียรติ์ รัตนภูมินทร์ สังกัด พรรคทางเลือกใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันกันระหว่าง ผู้สมัครหมายเลข 5 นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย บุตรชาย นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (อดีต ส.ส.มุกดาหาร เขต ๑ มุกดาหาร) มางวดนี้ส่งบุตรชายลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้ฐานคะแนนจากคนในพื้นที่ จ.มุกดาหาร (ที่นิยมพรรคเพื่อไทย) เป็นจำนวนมากในห้วงที่ผ่านมา แข่งกับ ผู้สมัครหมายเลข 6 นายวิริยะ ทองผา (อดีตนายก อบจ.มุกดาหาร อดีต สว. อดีต สจ. หลายสมัย) พรรคพลังประชารัฐ ที่มีฐานเสียงดีมากได้รับการสนับสนุนคะแนนจาก กลุ่ม ส.อบจ.มุกดาหาร และนายกเทศบาล นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกือบทั้งหมด ชื่อชั้นอยู่ในสนามการเมืองสนามใหญ่ทุกยุค มีกลุ่ม สจ.ในสังกัดเทใจล้นหลาม หลังสมัครลงพื้นที่พบปะพี่น้องอย่างต่อเนื่อง ดูแลการเมืองสนามใหญ่มาตลอด จึงมีโอกาสและเชื่อว่าน่าจะแข่งขันกับ นายนนทภูมิ ฯ ได้เป็นอย่างดี และมีโอกาสชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนบุคคลที่มีโอกาสสอดแทรกน่าจะเป็นผู้สมัครหมายเลข 7 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ จากพรรคก้าวไกล แต่ฐานเสียงเดิมน้อย และคะแนนที่ได้เชื่อว่าน่าจะมาจากกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เป็นหลัก วัยกำลังเรียนรู้ ที่เคยเกิดกระแสชูสามนิ้วของการต่อต้านสถาบันอย่างรุนแรงที่ผ่านมา โดยกลุ่มวัยละอ่อนคนรุ่นใหม่จะแสดงออกถึงแนวความคิดหลากหลาย จะพบเห็นป้ายที่เขียนข้อความค่อนข้างรุนแรงก้าว…หน้า อย่างไม่เคยเห็นมาก่อน สนามนี้จึงเป็นเหตุ ให้คาดว่าจะมีคะแนนมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ แน่นหนา จึงเชื่อว่าในเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นการแข่งขันที่สูสี และมีโอกาสแพ้ชนะกันได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผู้สมัครหมายเลข 5 นายนนทภูมิ ตั้งประณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย กับ ผู้สมัครหมายเลข 6 นายวิริยะ ทองผา พรรคพลังประชารัฐ ผู้ที่คาดว่าน่าจะชนะน่าจะเป็น นายวิริยะ ทองผา
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองมุกดาหาร(ต.ผึ่งแดด และ ต.ดงมอน) อ.คำชะอี อ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย และ อ.ดงหลวง มีผู้สมัครจำนวน 14 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ นายอภิพัศพงษ์ พัฒนาเดชาสกุล (บิ๊กบอส) สังกัด พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายโชควิทย์ พรมดี สังกัด พรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครหมายเลข 3 คือ นายคมเพชร ไชยสุริย์ สังกัด พรรคพลังธรรมใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 4 คือ นายบุญฐิณ ประทุมลี สังกัดพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครหมายเลข 5 คือ นายณกร ชาลีพันธ์ สังกัด พรรคก้าวไกล ผู้สมัครหมายเลข 6 คือ พ.ต.ต. รัชพงษ์ คามนีย์ สังกัด พรรคเสรีรวมไทย ผู้สมัครหมายเลข 7 คือ นายภาส ไชยมี สังกัด พรรครวมไทยสร้างชาติ ผู้สมัครหมายเลข 8 คือ นายวิทยา บุตรดีวงศ์ สังกัด พรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครหมายเลข 9 คือ น.ส.ศศิกร เมืองมงคล สังกัด พรรคช่วยชาติ ผู้สมัครหมายเลข 10 คือ นายทวีศักดิ์ ประทุมลี สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครหมายเลข 11 คือ น.ส.ชุติมณฑน์ วรรณสิน สังกัด พรรคไทยภักดี ผู้สมัครหมายเลข 12 คือ นายชินกร ขวัญเมือง สังกัด พรรคทางเลือกใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 13 คือ นายสมชาย สายเจียง สังกัด พรรคคลองไทย (ถูกตัดสิทธิ) ผู้สมัครหมายเลข 14 คือ ร.ต.ต. สมบูรณ์ ยงยุทธ สังกัด พรรคประชาธิปไตยใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันกันระหว่าง ผู้สมัครหมายเลข 4 นายบุญฐิณ ประทุมลี พรรคเพื่อไทย(แชมป์เก่า) ฐานเสียงมาจากคนที่ชื่นชอบพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ จ.มุกดาหาร กับผู้สมัครหมายเลข 1 นายอภิพัศพงศ์ พัฒนาเดชาสกุล (บิ๊กบอส) จากพรรคภูมิใจไทย ที่อาศัยกระแสคนหนุ่มไฟแรง มากความสามารถ สามารถพูดภาษาถิ่นได้หลายภาษา ซึ่งคนพื้นเพเดิมยังเชื่อว่าต้องช่วยเหลือคนพื้นเพเดียวกัน และอาศัยฐานเสียงเดิมของบิดาซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และฐานคะแนนเสียงจากกลุ่ม ส.อบจ.บางส่วน ที่ให้การสนับสนุน เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีโอกาสเข้ามาแทรกฐานคะแนนเสียง แต่จะมีผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายโชควิทย์ พรมดี สังกัด พรรคไทยสร้างไทย ก็มีโอกาสแทรกเข้ามาเหมือนกัน สนามเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นการแข่งขันสูสีกันระหว่างนายบุญฐิณ ประทุมลี กับนายอภิพัศพงศ์ พัฒนาเดชาสกุล (บิ๊กบอส) แต่นายบุญฐินฯ ครองเก้าอี้ไว้นานหลายสมัย แต่กระแสชาวบ้านต้องการการเปลี่ยนแปลงเลือกคนไว้ใช้งาน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: