รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 Chonburi PAO School Games 61 ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการกีฬาจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานด้านการศึกษาภายในจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูและนักเรียนในจังหวัดชลบุรีได้เกิดความตื่นตัวและให้ความสนใจด้านกีฬา รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการกีฬามากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชลบุรี ได้มีเวทีสำหรับการแข่งขันกีฬาในภาพรวมระดับจังหวัด ส่งผลให้สามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป และยังได้เห็นถึงคุณค่าของกีฬาที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรระดับนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชลบุรีไปสู่พฤติกรรมที่ดีโดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬาช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกอบรมระเบียบ สร้างความสามัคคี มีคุณธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอีกด้วย โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ชาย หญิง จำนวน 6 รุ่นอายุ ทำการแข่งขันกีฬาจำนวน 15 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ เทเบิ้ลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง กรีฑา หมากรุก หมากฮอส ว่ายน้ำ เทควันโด และลอนเทนนิส มีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน รวม176 แห่ง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 9,800 คน

ที่มา PR.อบจ.ชลบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: