มุกดาหาร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่างคึกคัก

มุกดาหาร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่างคึกคัก
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่อำเภอเมืองมุกดาหาร พบว่าประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรอเข้าคูหาเวลา 08.00 น.และเดินทางมามากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนต่อแถวถือบัตรประจำตัวประชาชนไปตามเต้นท์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนเจ้าหน้าที่จิตอาสา ค่อยให้บริการประชาชนในการตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุด ลำดับและรหัสเขตเลือกตั้ง อาทิ ที่หน่วยเลือกตั้งที 35 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง ตชด 234 มุกดาหาร พบว่านายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมารอเข้าแถวตั้งแต่ 07.30 น.ก่อนจะเริ่มมีประชาชนได้เริ่มทยอยเดินทางมายังหน่วยเลือกตั้ง จนกระทั้งได้เวลาเปิดหีบบัตรให้ลงคะแนน เช่นเดียวกับที่หน่วยเลือกตั้งที 22 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1สถานที่เลือกตั้งอาคารเอนกประสงค์ ตรงข้าม ตชด 234 นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนน ทามกลางประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้เชิญชวนชาวจังหวัดมุกดาหาร ออกมาใช้สิทธิ์กันทุกเสียงคะแนนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

โดยสภาพอากาศที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงครึ้มฟ้า ครึ้มฝน บางช่วงก็มีแดด บวกกับบางช่วงมีฝนตกลงมาปรอยๆเอื้ออำนวยต่อการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะอากาศดีไม่ร้อน จึงมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ คาดว่าช่วงบ่ายจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ผู้ใช้สิทธิเสร็จสิ้นภารกิจ ในส่วนของการกระทำผิดการเลือกตั้ง ภาพรวมของจังหวัดยังไม่ได้รับแจ้งการกระทำผิดแต่อย่างไร
จังหวัดมุกดาหาร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 276,802 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 1 จำนวน 139,641คน เขต 2 จำนวน 137,161 คน สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตและในเขต ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเกือบ 100% นับว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก (ลงทะเบียนนอกเขต 2,397 ใช้สิทธิ 2,174 คน ร้อยละ 90.70 ลงทะเบียนในเขต 185 คน ใช้สิทธิ 182 คน ร้อยละ 98.38 ) เขต 1 มี 270 หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วย อำเภอ เมือง หว้านใหญ่ และ ดอนตาล เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 324 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 3 ตำบลของอำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลนาโสก ตำบลผึ่งแดด ตำบลดงมอญ อำเภอคำชะอี อำเภอหนองสูง นิคมคำสร้อย และดงหลวง
นายจักรินทร์ ชาลีพุทธาพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การนับคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้มีการนับบัตร 2 ใบ ซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางจาก ระบบECT Report ของ กกต.ให้ชาวมุกดาหารได้ทราบผลได้ไม่เกิน 22.00 น.

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: