“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู โครงการใจถึงใจ”เยียวยาผู้ป่วยติดเตียง”

เมื่อวันที่(๒๑ ส.ค.๖๑)เวลา๑๔.๐๐ น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข.พื้นที่ อ.ปราณบุรีได้เข้ามอบถุงยังชีพและแผ่นรองกันเปื้อน,แพมเพิส ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”และประธานที่ปรึกษาชมรม FC สัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกันให้กับนางนำ ลาภูตะมะ ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่๒/๑หมู่ที่๖บ้านห้วยแสลงพันธ์ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เป็นตัวแทนมอบสิ่งของ พร้อมด้วยนายนิรุตต์ ชูจิต ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู่ป่วยติดเตียงในครั้งนี้!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: