สระบุรี ดอนพุดจัดแข่งขันเชฟกระทะเหล็ก รังสรรค์วัตถุดิบ ผักโมโรเฮยะ เห็ดมิวกี้ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และวัตถุดิบประจำถิ่นของอำเภอดอนพุด

วันที่ 19 พ.ค. 66 ที่บริเวณหอประชุมอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี ได้จัดให้มีการแข่งขันทำอาหาร โดยมีโจทย์ในการแข่งขัน คือการนำวัตถุดิบ ทั้งผักโมโรเฮยะ เห็ดมิวกี้ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และวัตถุดิบประจำถิ่นของอำเภอดอนพุด นำมาประสมอาหารคาว และอาหารหวาน เพื่อรังสรรค์เมนูใหม่ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการประกอบอาหารโดยการประยุกต์อาหารภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบ FINE DINING อาหารที่สัมผัสด้วยมือ เห็นด้วยตา รับรสด้วยลิ้น ได้ยินด้วยหู รู้สึกด้วยใจ
นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด กล่าวว่า มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จากหมู่บ้านทั้งหมดของอำเภอดอนพุด 28 หมู่บ้าน 28 ทีม ทีมละ 5 คน เพื่อค้นหาแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับเมนูอาหาร เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างคอร์สสำหรับ fine dining ในร้านอาหารของอำเภอดอนพุด ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการเปิดร้าน ภายใต้ชื่อ พยัญชนะ

พื้นที่ของอำเภอดอนพุด มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอดอนพุดจะทำนา คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตรเป็นประจำทุกปี จึงได้มีการแนวคิดแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรมูลค่าสูง โดยการปลูกผักโมโรเฮยะ เห็ดมิวกี้ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ โดยมีบริษัท ดอนพุด เอนเทอไพรซ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นผู้รับซื้อสินค้าทางการเกษตรทั้งหมด โดยบริษัทดังกล่าว จะทำให้คนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกัน อีกทั้งยังคืนกำไรสู่สังคมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือ พัฒนา และต่อยอด

ด้าน นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด ยังกล่าวต่ออีกว่า การแข่งขันในครั้งนี้ทางคณะกรรมก็รู้สึกหนักใจ ทั้ง 28 เมนูคราว และ 28 เมนูหวาน ซึ่งวันนี้เราจะต้องมีการคุยกันแบบจริงจังว่า อาจจะต้องขยายให้มีรางวัลเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าชาวบ้านและเชฟจากทุกหมู่บ้าน ได้มาร่วมทำอาหารและก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก ซึ่งเราไม่สามารถตัดสินใจได้ ในวันนี้ก็จะมีการประชุมกัน และจะเลือกเมนูอาหารที่ดีที่สุด และคาดว่าเผลอๆบางทีอาจจะได้รางวัลทุกหมู่บ้านก็ได้ ส่วนเรื่องการรับรางวัล จะมอบให้ในวันประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่วงต้นเดือนมิถุนายนต่อไป//

สมภพ พิมมะศร

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: