ร้อยเอ็ด !!!!!! นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย เดินทางมาเป็นประธาน โตรงการต้นแบบโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ

นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธาน พร้อมด้วย นางสมพิศ เกณฑ์สาคู สส.อ.โพธิ์ชัย นพ.สุพัตร บุรณเวช ผอ.รพ.โพธิ์ชัย พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.โพธิ์ชัย พ.ต.ท.อนุชา ธนะอุดม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ชัย ดร.ดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ น.ส.ณัฏฐ์ณิณ เปรมชญาณัฏฐ์เปิดโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดเพื่อเยาวชนและอนาคตของชาติ โดยการดำเนินงานของ พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.สภ.โพธิ์ชัยพ.ต.ท.ชาญณรงค์ ขันประกอบ สวป.โพธิ์ชัย หน.ชุดครูตำรวจ D.A.R.E. และคณะ มีนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เข้าร่วม จำนวน 500 คน เป็นโครงการนำร่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด

พ.ต.ท.อนุชา ธนะอุดม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ชัย กล่าวรายงานว่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด การรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถนำความรู้ถ่ายทอดไปยัง บิดามารดา บุคคลในครอบครัวและคนในชุมชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งการค้นหาเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ติดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกต่อไป
เป้าหมายการดำเนินการ ได้แก่นักเรียนในทุกโรงเรียน ในสังกัดของสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 43,407 คน และ ครู 2,440 คน ซึ่งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน
นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธาน กล่าวเปิดว่า ปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่สำคัญของประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายเร่งด่วน ให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรให้ครอบคลุม และครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันไม่ให้ยาเสพติด แพร่ระบาดไปสู่เด็กนักเรียนและเยาวชน หากเด็กนักเรียนและเยาวชน มีความรู้และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หากมาตรการป้องกันยาเสพติดสามารถดำเนินการอย่างได้ผลแล้ว ก็จะลดปัญหาจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดลงได้ และให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวและสังคมอีกด้วย

ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link