อบจ.อุบลฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี

อบจ.อุบลฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (25พ.ค.66) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 อบจ.อุบลราชธานี
โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ. อุบลราชธานี ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข ทั้ง 23 แห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการมอบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการและงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,727,200.-บาท ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562 ต่อไป
/////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี/ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: